LOFT Design bygger på allsidig erfaring innen industridesign, grafisk design

og arkitektur. Vi er opptatt av tilrettelegging for brukeren, og har fokus på ergonomi og tilpasning til behov som funksjon, komfort og trygghet.

 

Vi kan visuell profilering og kommunikasjon. Vi kan tenke konseptløsninger og spesifisere innkjøp. Vi kan tilbudsevaluering og forhandlinger. Vi kjenner produktutviklingsprosessen fra innsiden.